Czym jest Coaching?

To przede wszystkim proces samopoznania, poszerzania świadomości i osiągania celów. Jest to relacja partnerska, transformująca rozmowa, podczas której Klienci odkrywają swój potencjał, jak i możliwości skutecznego wykorzystania go w życiu. Każdy Klient doświadcza coachingu w zupełnie indywidualny, unikalny sposób. Każda sesja wygląda inaczej i każdą z nich można traktować jako odrębne doświadczenie, które każdy odbiera i przeżywa inaczej. Podczas pracy coachingowej Klienci uświadamiają sobie nie tylko swoje zasoby, mocne strony i możliwości, ale także ograniczenia, blokady i autosabotaże. Uzyskują najlepsze, bo własne, odpowiedzi na pytania, ponieważ jedna z najważniejszych zasad coachingu mówi, że „ każdy Klient ma w sobie odpowiedzi i rozwiązania, które są dla niego najwłaściwsze”. Co zrobić, żeby te odpowiedzi uzyskać? Klient potrzebuje tylko odpowiednich pytań, narzędzi, energii nieoceniającego słuchania i drugiej osoby- coacha, aby je poznać i poukładać wszystko w sobie w odpowiedni sposób.

EFEKTY COACHINGU

najczęściej wymieniane przez Klientów:

Duża efektywność i motywacja oparta na wartościach i priorytetach
Szybka i skuteczna realizacja wyznaczonych celów
Poszerzona samoświadomość
Umiejętność podejmowania szybszych i trafniejszych decyzji
Wewnątrzsterowność i samodyscyplina
Równowaga między życiem zawodowym i osobistym
Poprawa relacji z otoczeniem
Większa kreatywność
Odwaga w pokonywaniu trudności i mierzeniu się z wyzwaniami
Umiejętność w planowaniu i zarządzaniu sobą w czasie
Determinacja i wytrwałość w dążeniu do celów
Budowanie roli lidera, menedżera, szefa, pracownika
Życie w harmonii ze sobą i otoczeniem
Akceptacja i zrozumienie siebie i innych ludzi

Praca podczas procesu Business Coachingu odbywa się wokół celów Klienta oraz celów jego zespołu czy organizacji, w zakresie, w jakim życzy sobie tego Klient.

Proces coachingu może obejmować wszystkie powyższe tematy i wiele innych, pomocnych w realizacji celów, wyznaczonych podczas pierwszej sesji coachingu. Pierwsze sesja obejmuje: określenie stanu obecnego i pożądanego, sprecyzowanie konkretnego celu coachingu, użycie typowych narzędzi coachingowych: Koło Życia, Koło Biznesu, określenie wartości, jakie stoją za celem i stanowią jego główny napęd. Kolejne sesje dotyczą zarówno bieżących zagadnień, z którymi zgłasza się Klient, jak i planu realizacji celu Klienta oraz wyznaczeniu poszczególnych kroków do jego realizacji.

Narzędzia coachingowe, które pojawiają się podczas procesu to np.:.

Koła: Życia, Wartości, Biznesu, Organizacji, Ról, Perspektyw (w zależności, jakie tematy porusza Klient i czego potrzebuje)
Siatka celu do określenia poszczególnych etapów realizacji celów
Prawidłowy Feedback menedżerski: jak go budować, dawać i odbierać
Piramida Dilts’a (praca z poziomu zachowań, środowiska, umiejętności, stanów, wartości, przekonań, tożsamości, misji i wizji oraz podejścia holistycznego)
Przekonania w czasie, czyli wszystkie przekonania na temat pracy, czasu, pieniędzy, ludzi… (jeśli jest taka potrzeba)
Jak samemu zmieniać ograniczające przekonania i tworzyć wzmacniające
Napędy Graves’a i praca z wartościami
Sprawdzanie strategii sukcesu Klienta
Kreatywne narzędzia psychologiczne i coachingowe sprzyjających budowaniu relacji z ludźmi
Obrazowanie: wizerunek własny menedżera vs. jak mnie widzą inni
Wykorzystanie testów psychometrycznych, dających podstawę do rozpoznania stylu myślenia, działania, badania kontekstowe, badania naturalnych napędów, talentów i misji zawodowej lub życiowej a także wiele innych, których użycie jest uzależnione od potrzeb Klienta, jego celu oraz zasadności dla całego procesu coachingowego.

Organizacja procesu coachingowego:

+48 512 105 088

karolinakulisz24@gmail.com

ETIQ Sp. z o.o.
Ul. Chopina 46 | 09-402 Płock
NIP: 774-32-18-728
REGON: 147161120
KRS 0000523827

Karolina Kulisz